GB стандарден алуминиумски цилиндар

Цилиндри за гас и вентили

GB стандарден алуминиумски цилиндар

Главни апликации

Главните апликации на ZX цилиндрите и вентилите се дадени подолу