DOT-3AL Алуминиумски цилиндар

Цилиндри за гас и вентили

DOT-3AL Алуминиумски цилиндар

Главни апликации

Главните апликации на ZX цилиндрите и вентилите се дадени подолу